Dzisiaj jest 01 marca 2017
PK 1/2013

;

Poczet Prymasów Polski/daty

Mikołaj Trąba, arcybiskupem 1412 r., uczestniczył na Soborze w Konstancji (1414-1418) i tam uzyskał przywilej przyznający arcybiskupom gnieźnieńskim godność prymasa Królestwa Polskiego (Primas Regni), um. 1422 r.

Wojciech Jastrzębiec, arcybiskupem 1423 r., um. 1436 r.

Wincenty Kot z Dębna, wybr. 1436 r., um. 1448 r.

Władysław Oporowski, arcybiskupem 1449 r., um. 1453 r.

Jan Sprowski, prekon. 1453 r., um. 1464 r.

Jan Gruszczyński, zatw. 1464 r., um. 1473 r.

Jakub z Sienna, prekon. 1474 r., um. 1480 r.

Zbigniew Oleśnicki, zatw. 1481 r., um. 1493 r, pochowany w katedrze gnieźnieńskiej. 36. Fryderyk Kardynał Jagiellończyk, arcybiskupem mianowany 1493 r., za zgodą Stolicy Św. rządził archidiecezją gnieźnieńską i diecezją krakowską, um. 1503 r.

Andrzej Boryszewski, zatw. 1503 r., um 1510 r.

Jan Łaski, arcybiskupem 1510 r., od papieża Leona X uzyskał dla siebie i następców godność legata urodzonego (legatus natus), zlecił wydanie Liber beneficiorum, um. 1531 r.

Maciej Drzewiecki, zatw. 1531 r., um. 1525 r.

Andrzej Krzycki, wybr. 1535, mówca, poeta łaciński, humanista, um. 1537 r.

Jan Latalski, zatw. 1537 r., u r.m .1540 r.

Piotr Gamrat, wybr. 1540 r., za zgodą Stolicy Św. rządził diecezjami: gnieźnieńską i krakowską, um. 1545 r.

Mikołaj Dzierzgowski, wybr. 1545 r., zatw. 1546 r., um. 1559 r.

Jan Przerębski, arcybiskupem 1559 r., um. 1562 r.

Jakub Uchański, zatw, 1562 r., um. 1581 r.

Stanisław Karnkowski, wybr. 1581 r., zatw. 1582 r., założył Seminarium Duchowne w Gnieźnie, gorliwy rzecznik reformy trydenckiej, um. 1603 r.

Jan Tarnowski, wybr. 1603 r., um. 1604 r.

Bernard Kardynał Maciejowski, kardynałem od 1604 r., arcybiskupem wybrany 1605 r., rządził diecezjami: gnieźnieńską i krakowską, um. 1608 r.

Wojciech Baranowski, wybr. 1608 r., um. 1615 r., pochowany w katedrze gnieźnieńskiej.

Wawrzyniec Gembicki, wybr. 1615 r., um. 1624 r., pochowany w katedrze gnieźnieńskiej.

Henryk Firlej, wybr. 1624 r., um. 1626 r.

Jan Wężyk, wybr. 1626 r, zatw, 1627 r., um. 1638 r.

Jan Lipski, zatw. 1639 r., um. 1641 r.

Maciej Łubieński, wybr. 1641 r., um 1652 r, pochowany w katedrze gnieźnieńskiej. Wybudował nową kaplicę w kościele Jasnogórskim dla cudownego obrazu Matki Bożej.

Andrzej Leszczyński, wybr. 1652 r., um. 1658 r.

Wacław Leszczyński, wybr. 1658 r., um. 1666 r.

Mikołaj Prażmowski, wybr. 1666 r., um. 1673 r.

Florian Czartoryski, wybr. 1673 r., um. 1674 r.

Andrzej Olszowski, wybr. 1674 r., um. 1677 r., pochowany w katedrze gnieźnieńskiej.

Jan Wydżga, wybr. 1677 r., um. 1685 r., pochwany w katedrze gnieźnieńskiej, Autor kilku dzieł historycznych.

Michał Kardynał Radziejowski, kardynałem od 1686 r., arcybiskupem od 1687, um. 1705.

Stanisław Szembek, zatw. 1706 r., odbudował seminarium duchowne w Gnieźnie i kierownictwo jego powierzył Księżom Misjonarzom, um. 1721 r.

Teodor Potocki, wybr. 1723 r., um. 1738 r., pochowany w katedrze gnieźn.

Krzysztof Szembek, wybr. 1739 r., um. 1748 r.

Adam Komorowski, wybr. 1748 r., zatw. 1749 r. W 1749 r. uzyskał od papieża Benedykta XIV dla siebie i następców na stolicy arcybiskupiej przywilej noszenia purpurowych szat, um. 1759 r.

Władysław Łubieński, wybr. 1759 r, piastował urząd interrex`a w ostatnim bezkrólewiu, um. 1767 r.

Gabriel Podoski, wybr. 1767 r., um. 1777 r.

Antoni Ostrowski, wybr. 1777 r, um. 1784 r.

Michał Poniatowski, brat króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, wybr. 1784 r, um. 1794 r. 70. Ignacy Krasicki, wybr. 1795 r, um. 1801 r. w Berlinie, 1829 r. zwłoki sprowadzono i złożono w katedrze gnieźnieńskiej.

Ignacy Raczyński, wybr. 1805 r., zatw. 1807 r, ustąpił z arcybiskupstwa 1818 r., um. 1823 r.

Tymoteusz Górzeński, arcybiskup gnieźnieński i poznański 1821 r., um. 1825 r.

Teofil Wolicki, zatw. arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim 1828 r., um. 1829 r.

Marcin Dunin, zatw. arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim, za obronę zasad kościelnych w sprawie małżeństw mieszanych, przez dziewięć przeszło miesięcy więziony w Kołobrzegu, um. 1842 r.

Leon Przyłuski, 1844 wybrany przez obydwie kapituły arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim, konsekrowany 1845 r., um. 1865 r.

Mieczysław Kardynał Ledóchowski, wybr. 1865 arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim, intr. 1866 r, kardynałem od 1875 r., 1874-1876 r. więziony podczas walki kulturnej w Ostrowie Wlkp., zrzekł się arcybiskupstwa w roku 1886 r, um. 1902 r. jako prefekt Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.

Juliusz Dinder, mianowany i prekon. 1886 r. arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim, um. 1890 r.

Florian Stablewski, wybr. 1891 r. arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim, bojownik o sprawy kościelne i narodowe, um. 1906 r. (Po nim kilkoletni wakans z winy rządu pruskiego).

Edward Likowski, ur. 1836 r, mianowany 1914 r. arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim, um. 1915 r.

Edmund Kardynał Dalbor, ur. 1869 r, mianowany 1915 r. arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim, kardynałem od 1919 r., um. 1926 r., pochowany w katedrze gnieźnieńskiej.

August Kardynał Hlond, ur. 1881 r., mianowany 1926 r. arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim, kreowany kardynałem 1927 r, pozostając arcybiskupem gnieźnieńskim i Prymasem Polski przeniesiony 1946 r. z Poznania na Stolicę Metropolitalną Warszawską, um. 1948 r.

Stefan Kardynał Wyszyński, ur. 1901 r.; mianowany 1948 r. arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, kardynałem od 1953 r., um. 1981 r., pochowany w katedrze warszawskiej.

Józef Glemp, ur. 1929 r., mianowany 1981 r. arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, 25.III.1992 przeniesiony na arcybiskupstwo warszawskie.

Henryk Muszyński ur. 1933 r., mian. 19.XII.2009, z dniem 8.V.2010 r. przeszedł w stan spoczynku.

Józef Kowalczyk, ur. 1938 r., mian. 8.V.2010 r., ingres do Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie odbył 26.VI.2010 r.