Dzisiaj jest 30 marca 2017
PK 1/2013

;

Parafia = wspólnota wiary

Parafia nie jest tylko kościelną strukturą ograniczoną ściśle wytyczonymi granicami, do której należą konkretne osiedla czy wioski, ale jest żywą wspólnotą wiary i miłości – podkreślił Prymas Polski abp Wojciech Polak, przewodnicząc 5 lutego Mszy św. kończącej obchody 65-lecia istnienia parafii pw. Chrystusa Króla w Chojniku w diecezji kaliskiej. Metropolita gnieźnieński udzielił również młodzieży sakramentu bierzmowania.

W homilii Prymas Polski podkreślił, że wspólnota parafialna jest swoistą wspólnotą w drodze. Tworzą ją ludzie różnych czasów i różnych pokoleń, mężczyźni i kobiety, młodzi i starzy, rodzice i dzieci, osoby samotne i dorastająca młodzież, którzy idą razem w pielgrzymce do domu Ojca. Jak mówił, to nie tylko kościelna struktura ograniczona  ściśle wytyczonymi granicami, ale żywa wspólnota wiary i miłości.

„Mówiąc w minionym roku, do nas, biskupów, w Krakowie, w czasie spotkania w Wawelskiej Katedrze, papież Franciszek zauważył wprost, że parafia jest ciągle aktualna, że musi pozostać, że jest strukturą, której nie wolno nam wyrzucać za okno, że jest w tym sensie nietykalna, bo – jak uzasadniał nam sam papież – parafia jest domem ludu Bożego, tym domem, w którym on mieszka (…) jest miejscem kreatywności, odniesienia, macierzyństwa. Tu należy – dodał jeszcze – realizować wszelką zdolność kreatywności, a kiedy parafia rozwija się w ten właśnie sposób, to dokonuje się to, o czym mówiłem o uczniach-misjonarzach – nazywam to: parafia wychodząca” – przypomniał Prymas.

Homilia Prymasa Polski

„W parafii – kontynuował – każdy i każda z nas, ochrzczonych i bierzmowanych, nie istnieje tylko dla siebie samego. Wiele rzeczy czynimy przecież razem. Razem się modlimy. Razem wspieramy w drodze wiary. Razem troszczymy się o nasz parafialny kościół, o plebanię, o dom parafialny. Razem staramy się zaradzać różnym potrzebom i sytuacjom, które nas w życiu dotykają. W ten sposób jesteśmy wspólnotą sióstr i braci, których co prawda nie łączą te więzy krwi czy wspólne, rodzinne pokrewieństwo, ale jedna wiara i jedna miłość, jeden chrzest i jeden Pan nasz, Jezus Chrystus, którego w tym parafialnym kościele przyzywamy jako naszego Króla i Pana” – mówił metropolita gnieźnieński i zwracając się dalej do bierzmowanej młodzieży podkreślił, że to właśnie ona jest przyszłością parafii.  

Bierzmowanie wprowadza Was w szczególną odpowiedzialność za Kościół, za wiarę – już jednak nie tylko Waszą, ale też i drugich. W mocy Ducha Świętego macie być dla innych świadkami wiary – zachęcał Prymas przypominając słowa papieża Franciszka z ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży, który mówił, że współczesne czasy nie potrzebują młodych kanapowych, ale młodych ludzi w butach, najlepiej wyczynowych. „Ten czas akceptuje na boisku jedynie czołowych graczy, nie ma na nim miejsca dla rezerwowych” – powtórzył Prymas.


Fot. E. Kotowska-Rasiak