Dzisiaj jest 01 marca 2017
PK 1/2013

;

Aktualności

Wielki Post jest zachętą do wyjścia z różnych sytuacji zamknięcia, do otwarcia się na Boga i odnowienia siebie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w Słowie, sakramentach i drugim człowieku. 

Abp Wojciech Polak będzie się modlił w intencji ofiar wykorzystywania seksualnego przez duchownych. Do pokuty i modlitwy Prymas wzywa wszystkich kapłanów i osoby konsekrowane.

Abp Wojciech Polak poświęcił pomnik św. Jana Pawła II w bydgoskiej parafii pw. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. „Chrystus jest naszym pokojem, prawdą, wolnością”- przypomniał słowa papieża. 

"W niedzielę 26 lutego rozpocznie się 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa".

"Parafia nie jest tylko kościelną strukturą ograniczoną ściśle wytyczonymi granicami, do której należą konkretne osiedla czy wioski, ale jest żywą wspólnotą wiary i miłości". 

"Waszą misją jest obecność pośród nas. Jest nią świadectwo wiernej miłości. Wasze oddanie Bogu i ludziom, wyrażone szczególnie poprzez profesję rad ewangelicznych”. 

"Dzień Życia Konsekrowanego stwarza szczególną okazję, aby dostrzec pośród nas obecność sióstr, braci, ojców z różnorodnych domów życia zakonnego i wyrazić wdzięczność za ich służbę". 

Prymas Polski po spotkaniu Komisji Duchowieństwa KEP: duchowny ma się troszczyć o to, by inni, zwłaszcza młodzi ludzie, potrafili odkrywać swoje życiowe powołanie. 

Abp Wojciech Polak wziął udział w szkoleniu nt. procedur kanonicznych w przypadkach wykorzystania seksualnego osób małoletnich. Spotkanie prowadził o. prof. Robert Geisinger SJ z Kongregacji Nauki Wiary. 

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie przedstawicieli wspólnot religijnych obecnych w Polsce z Prezydentem RP i jego małżonką.

„Serce Prymasa Polski musi być szeroko otwarte na wszystkich Polaków, i z tego serca i miłości do wszystkich Prymas będzie zdawał sprawę przed Bogiem i przed Polską”. 

Główne uroczystości odbędą się w kwietniu. "Będą one sposobnością do dziękczynienia i zarazem impulsem do reflekcji nad znaczeniem funkcji prymasa na przestrzeni dziejów" - mówi abp Wojciech Polak. 

„Historia Żydów wpisana jest trwale w tysiącletnie dzieje narodu polskiego i tym samym dzieje Gniezna, gdzie przez stulecia ludność żydowska stanowiła znaczny procent mieszkańców miasta”.

Abp Wojciech Polak gości u rodaków w Kopenhadze. Duszpasterska wizyta związana jest m.in. z dziękczynieniem tamtejszej Polonii za minioną 1050. rocznicę Chrztu Polski.